Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği Bölümü, turizm sektöründe iz bırakan işler yapmayı görev edinen bir anlayışla geleceğe yaklaşmaktadır.

Seyahat işletmeciliği bölümü mezunları, Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü gibi sektörde otelcilik, ulaştırma ve turizm alanındaki diğer hizmet sektörlerine yön veren iş alanlarında görev almaktadır ve bölümümüz her geçen gün bu alanda yetiştirdiği; Türkiye’nin hemen hemen tüm turizm bölgelerinde faaliyet gösteren Seyahat Acentalarında yöneticilik ve acenta personeli, havayolu işletmelerinde yer hizmetleri ve uçuş görevlisi olarak çalışan öğrencileri ile gurur duymaktadır.

Bu iş alanlarının dışında, havayolu, karayolu, demiryolu, denizyolu gibi ulaşım kanalları ile doğrudan iletişimde olduğu için, iş alanı olarak ulaşım sistemlerine de işgücü sağlamaktadır. 

Temel işlevi seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü alanlarında işgücü sağlamak olan bölümümüz aynı zamanda gelecekte uluslararası alandaki seyahat acentası ve tur operatörü yönetici ve sahiplerini de yetiştirmektedir. 

Bölümümüz kendine edindiği vizyon ile çağın gerekliliklerini yakından takip eden bir yapıdadır. Özellikle son yıllarda teknolojik alanındaki gelişmeler ışığında öğrencilere verilen eğitim gelecekteki gereksinimleri karşılamaya yönelik bir hal almıştır. Öyle ki, öğrencilerimiz sanal acentacılık veya online ortamdaki seyahate ilişkin tüm işlemleri yapabilecek donanım ile mezun olmaktadır.

KADROMUZ

   
  E-posta: ocolak@adu.edu.tr  
E-posta:gsimsek@adu.edu.tr
E-posta: hatay@adu.edu.tr E-posta: zege@adu.edu.tr
E-posta: meceoncuer@hotmail.com E-posta: Onur.icoz@adu.edu.tr E-posta: fepik@adu.edu.tr
 
E-posta: turanokul@hotmail.com E-posta: sibel1987_35@hotmail.com