Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Eğitim Süreci

Tüm bölümlerimizde eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve Rusça  dilleri seçmeli olarak sunularak öğretilmektedir.

Ders Programlarımızın  Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyarlanması 2011-2012 Öğretim yılında gerçekleştrilmiştir.

 

DERS TANITIMLARI

Bölümlerimizin ders katalogları için ilgili bölümün üzerine tıklayınız.

 

SINAV BİLGİLENDİRME

  • Dönem içi ve dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarih, saat ve yer en az on beş gün önce dekanlığımız tarafından öğrencilere duyurulmaktadır.
  • Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının değerlendirilmesinde, o derse ait dönem içi ve dönem sonu çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.
  • Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlar haricinde birim tarafından aksi belirlenmedikçe öğrenci başarısının ölçülmesinde dönem içi başarının ağırlığı %40, dönem sonu başarısının ağırlığı % 60’tır. Sadece dönem sonu başarı ile değerlendirme yapılacaksa dönem sonu başarının ağırlığı % 100 olarak alınabilir. Bu durumda bütünleme başarı notunun ağırlığı da %100 olarak belirlenir. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının oranı öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur ve OBİS’e bilgi girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem sonu sınavı yapılmayabilir.
  • Dersin özelliğine göre, dönem içi, dönem sonu ve bütünleme başarı notuna esas olacak değerlendirme; tamamen ya da kısmen çoktan seçmeli, doğru-yanlış, açık uçlu, sözlü, boşluk doldurmalı, kurul sınavları ve benzeri sınavlar yoluyla veya proje, ödev, performans, ürün dosyası (portfolyo), vaka incelemesi, uygulama çalışmaları, arazi çalışmaları, atölye çalışmaları, rapor ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılabilir.
  • Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
  • Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla öğrenci, dönem sonu sınavlarında veya çalışmalarında, 100 tam puan üzerinden en az 50 almak zorundadır.
  • Ders başarı notu olarak, dersi asgari geçme şartlarını sağlayanlara D1 verilmek üzere, mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir. D1 notu bu şartla geçer nottur. GANO’nun 2,00’ın altında olması durumunda, mezuniyet için, D1 notlu derslerin bir kısmının tekrar alınıp GANO’nun en az 2,00’a yükseltilmesi gerekir.

 

MESLEKİ EĞİTİM VE STAJLAR

Fakültemizde Turizm İşletmeciliği ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarımızda sektördeki turizm işletmelerinde gerçekleştirilmesi gereken mesleki eğitim ve staj uygulamaları yer almaktadır.