Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Sınav Takvimi

ÖNEMLİ NOT: Sınav Programları 21 Şubat 2020 Cuma Saat 14:45 itibarıyla güncellenmiştir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları

Seyahat İşletmeciliği / Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Konaklama İşletmeciliği

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

ÖNEMLİ NOT: Sınav Programları 21 Şubat 2020 Cuma Saat 14:45 itibarıyla güncellenmiştir.

 

 

SINAV KURALLARINA EK ÖNEMLİ DUYURU

 • Öğrenciler sınav salonlarına cep telefonu ile giremez.
 • Cep telefonu ile gelen öğrenciler sınav salonunda bulunan kutuya bırakmak zorundadır.
 • Kutuya bırakılan cep telefonları ile ilgili idare sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Bahsi geçen kurallar ihlal edilip, öğrencinin üzerinde açık/kapalı/uçak modu vb. durumlarda bulunan telefonlar ile ilgili "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Dr.Öğr. Üyesi Aziz BOSTAN

     DEKAN YARDIMCISI

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Öğrenciler sınavın başlama saatinden beş dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır.
 2. Sınavın başlangıcından 15 dakikadan sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır.
 3. Sınavın ilk 20 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Daha sonra, hangi nedenle olursa olsun, çıkan öğrenciler, sınava tekrar alınmayacaklardır.
 4. Öğrenciler sınavda “öğrenci kimlik belgesi”ni bulundurmak zorundadır. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulmalıdır.
 5. Kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.
 6. Sıraların üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyip, ders notlarınızı sıranın üzerinden ve altından kaldırınız.
 7. Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozucu davranışları sürdüren veya sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin bu durumları gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 8. Tüm öğrencilerimizin sınavlarında başarılar dileriz.