Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Stajlar

Amaç

Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı sağlamak, turizm sektörünü yakından tanımalarına yardımcı olmak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişmesine yardımcı olmak, turizm işletmelerindeki uygulama ve yenilikleri yakından görme olanağı sağlamak ve sektörde istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktır.

Süre

Staj, Tanıma Stajı ve Uygulama Stajı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Staj süresi her bir staj aşaması için kesintisiz 75 takvim günüdür. Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Staj Kurulu tarafından belirlenir. Staja devam zorunludur. Devamsızlık staj süresinin %10’unu geçemez. Devam edilmeyen günler telafi edilmek zorundadır.

Uygulama

Öğrenciler Staj’a başlamadan önce Staj belgelerini almak, uygun şekilde ve zamanında düzenleyerek ilgili makam veya kurumlara teslim etmek zorundadır.

Öğrenci stajı süresince çalıştığı kurumun çalışma ilkelerine uymak zorundadır. Öğrenciler Staj süresi boyunca Fakülte'nin uygun gördüğü sıklıkta Staj denetçisi tarafından denetlenir.

Staj Evrakları

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki evraklar Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerinin uygulama dersleri için kullanılan evraklar değildir.