Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

ATİOYOMED Başarı Bursları

ATİOYOMED BAŞARI BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

Kimler yararlanabilir?
Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesinde eğitim görmeye hak kazanmış her bölümden ve sınıftan, lisans öğrencileri, gerekli şart ve kriterlere uygun olmaları durumunda  bu burstan yararlanabilirler.

Bursun Süresi
Burslar bir öğretim yılını kapsayan (Ekim-Mayıs) sekiz  ay boyunca aylık tutarlar olarak verilir.

Tutar
Aylık burs tutarı ve burs verilecek öğrenci   yılda bir kez Dernek Yönetim Kurulu’nca belirlenir. 2021-2022 Öğretim yılında bu tutar aylık 750 TL olarak belirlenmiştir.

Kriterler

  • Hazırlık sınıfı öğrencileri için : Üniversiteye giriş puanı başarı kriteridir.
  • Birinci sınıf öğrencileri için :  Üniversiteye giriş puanı ve hazırlık geçme notu başarı kriteridir.
  • Ara sınıf öğrencileri için :  Alt sınıf veya mevcut yarıyıllardan başarısız  olduğu ders sayısının  en fazla 2 olması ve genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması başarı kriteridir. 

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler
Burs için aday olmak isteyen öğrenci, fakültedeki mezunlar derneği temsilciliğinden temin edip doldurduğu Burs Başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri derneğe teslim eder.Bu belgeler; 

  • Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri için ADÜ Rektörlüğünden alacakları öğrenci olduklarını gösteren belge ile aldıkları puanı gösterir belge.
  • Arasınıflar için geçen yılın her iki dönemine ait başarı durumunu gösterir belge.
  • Ebeveynlerinin gelirlerini gösteren belgeler.
  • Evde kalıyorsa kendisinin ve ailesi kira ödüyorsa ailesinin kira kontratı fotokopisi,
  • Okuyan kardeşleri varsa, onların öğrenim belgeleri.

Burs alacakların seçimi ve sözleşme
Yapılan başvurular arasından dernek burs komitesi tarafından yapılan  değerlendirme sonucu belirlenen öğrenciler, yüzyüze yapılacak İkinci değerlendirme için okul binasındaki Mezunlar Temsilciliği Ofisine davet edilirler. Burada yapılacak son değerlendirme ile, dernek burs komitesi, burs alacak öğrencileri belirler ve ilan eder. Burs haketmiş öğrencimiz ile derneğimiz arasındaki işleyişin hukuki kurallarını belirleyen bir sözleşme imzalanır.

Bursun devamı / İptali
1 - Önceki yıl/yıllarda dernekten burs alan öğrenciler için : Başarılı öğrencilerin bursları devam eder, notları başarı kriterlerinin altına düşen öğrencinin genel durumu Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek bursun verilmesine koşullu olarak devam edilebilir. Ancak durumun düzelmemesi ve bundan öğrencinin sorumlu olduğuna karar verilmesi halinde burs kesilir. Ayrıca;

2 - Öğrencinin okulda disiplin suçu işlemesi yada okul idaresince uyarılma gerektiren haller yaşanması ile adli suç işleme durumu oluşması hallerinde, burs iptal edilir.Ayrıca herhangi bir nedenle öğrenciliğinin sona ermesi durumunda da burs iptal edilir.

Saygılarımızla.

ATİOYOMED Burs Komitesi

ATİOYOMED BURS BAŞVURU FORMU