Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

İlk Bakışta Öne Çıkanlar

Fakültemizde  Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği,  Turizm Rehberliği ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümleri bulunmaktadır.

Her dört bölümde de eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Japonca ve Rusça  dilleri seçmeli olarak sunularak öğretilmektedir.

Ders Programlarımızın  Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyarlanması 2011-2012 Öğretim yılında gerçekleştrilmiştir.