Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Akademik Bilgiler

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü dört yıllık lisans eğitim verilen bir bölümdür. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca dillerinden birisini seçerek dört yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus programı çerçevesinde yapılan öğretim elemanı ve öğrenci değişimi ile öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olabilmek için öğrenci yönetmeliği mezuniyet şartlarının gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda programlar arası değişime izin verilmektedir.
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümüne yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.