SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi seçimleri, Üniversitemiz Senatosunun 26/10/2020 tarih ve 2020-19 sayılı oturumunda alınan V sayılı kararı doğrultusunda ADUZEM tarafından geliştirilen Öğrenci Temsilcisi Seçimi Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Süreç hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler ve yapılması gerekli işlemlere https://app.adu.edu.tr/temsilcisecim/  adresinden erişim sağlanması gerekmektedir