SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Hakkında

Değerli öğrencilerimiz,
Covid-19 salgını nedeniyle sizlerin sağlığını öncelediğimiz bu dönemde, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda Üniversitemizde, 2020-2021 güz yarıyılında Fakültemiz bünyesinde yürütülen tüm Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. Yalnızca Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü "Lisansüstü" Programında iki adet ders yüzyüze gerçekleştirilecektir. Rektörlüğümüz tarafından da ifade edildiği üzere, salgının seyrine göre ve ilgili kurum ve kuruluşların kararlarına göre eğitim öğretim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü "lisansüstü" programında yüzyüze gerçekleştirilecek olan dersler; MIS529 İş Zekası ve MIS532 Uzmanlık Alan Dersi I'dir.