SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Yatay Geçiş Yedek llanı

Program    Geçiş Türü        Aday
 YBS            YKS(EA)          O. Ş.        1. Yedek Aday