SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Doç.Dr. İLYAS KARABIYIK

Lisans
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. / 1991
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı Ve Sosyal Değişme (Dr) / 1996
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı / 2009
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr) / 2009

Doç.Dr. KURTULUŞ BOZKURT

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2002
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2012

Doç.Dr. MUZAFFER ÖZGÜR YANARDAĞ

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010
Post-Doktora
Rutgers, The State Unıversıty Of New Jersey Graduate School Of Management / School Of Management And Labor Relatıons / 2015

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR BALMUMCU

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / 2002
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2013

Arş.Gör. HATİCE ARMUTCUOĞLU TEKİN

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (İö) / 2011
Lisans-ÇiftAnadal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. / 2011
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel İktisat (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2019
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.