SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Ekonomi bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. Bünyesinde Finansal İktisat, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, İktisat Tarihi ve İktisat Teorisi olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Söke İşletme Fakültesi bölümlerinde sunulan "isteğe bağlı 1 yıl yabancı dil hazırlık" seçeneğine Ekonomi bölümünde de yer verilmiştir. Bölümün öğretim dili Türkçedir ve zorunlu staj yer almamaktadır. Öğretim programının temeli Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Parasal Ekonomi, Ekonometri, Ekonomik Analiz gibi zorunlu derslere dayanmaktadır. Zorunlu dersler zengin bir seçmeli ders havuzu ile desteklenmiştir. Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli bilgiyi sağlayan veya geliştiren zorunlu derslerin yanı sıra işletme, muhasebe, sosyoloji, felsefe, ekonomi tarihi, hukuk ve yönetim bilimi gibi alanlarda ders seçenekleri de sunulmaktadır. Ekonomi bölümünde 4 yıllık öğretim süresinin sonunda kazanılan ünvan, lisans düzeyinde iktisadi ve finansal uzmanlık olmaktadır.
2011 yılında kurulan, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçen Söke İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan Ekonomi bölümü 2015 yılında kurulmuştur. Bölüm, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tam zamanlı 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile örgün öğretimde faaliyete geçmiştir.
Ekonomi bölümü, bilgi çağına uygun donanımda, sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı, hayatın her alanında çözüm üretebilen, bilinçli, ilkeli, gelişmeye açık, kendi hayatı ve ülkesi için fark yaratabilen bireyler yetiştirmek için gereken öğretim ortamını oluşturmayı, projeler üretmeyi ve özgün araştırmalar yapmayı kendine misyon edinmiştir.
Ekonomi bölümü, küresel dünyanın ve bilgi çağının mesleki ve entelektüel gerekliliklerini karşılayabilen, hayatını şekillendirebilen ve dolayısıyla düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi vizyon edinmiştir.
Ekonomi bölümünün temel amacı, öğrencilerine öğretim süresi boyunca iyi bir iktisat altyapısı ve teorik bilgi zenginliği sunmak; analitik düşünme yeteneğine, sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip küreselleşmiş bireylere dönüşmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, Ekonomi bölümünden mezun olduklarında öğretim süreleri boyunca edinmiş oldukları bilgi ve becerileri kullanabilen, bunları uygulamaya aktarabilen, fikir ve çözüm üretebilen bireyler haline gelmeleri, gelecekleri için son derece önem arz etmektedir.
Söke İşletme Fakültesi'nin öğretim faaliyetlerini yürüttüğü binada 950 kişilik 15 adet derslik bulunmaktadır. Bunlardan biri 150 kişilik Konferans Salonu, 4'ü 80 kişilik ve 10'u 48 kişilik dersliktir.
Söke İşletme Fakültesi'nde 30'ar bilgisayar kapasiteli 2 bilgisayar uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Dersliklerin tamamında projeksiyon kullanılmaktadır.