SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Akademik Bilgiler

Ekonomi bölümünde 4 yıllık öğretim süresinin sonunda kazanılan ünvan, lisans düzeyinde iktisadi ve finansal uzmanlık olmaktadır.
Ekonomi bölümü 4 yıl lisans eğitimi vermektedir. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Ekonomi programını tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Kayıt için gerekli belgeler; 1) Lise ve dengi okul diploması, 2 ) ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. İlk defa 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 60 kontenjan ile öğrenci alan Ekonomi bölümünde taban puanı 199,880 ve tavan puanı 288,458 olarak gerçekleşmiş, yerleşen öğrenci 36 olmuştur. Ek Kontenjan ile 217,204 taban, 239,598 tavan puan ile 7 öğrenci daha yerleştirilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bölüme 199,730 taban puan, 247,167 tavan puan ile 15 öğrenci yerleşmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 30 olan kontenjan 216,089 taban puan ve 330, 332 tavan puan ile dolmuş, ek kontenjan ile öğrenci sayısı 34'e çıkmıştır.
Ekonomi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 240 AKTS karşılığının tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması olması gerekir.