SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Akademik Bilgiler

Lisans Derecesi
4 yıl (8 yarıyıl) Lisans eğitimi verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak Uygulamalı derslerin uygulamalarını da başarmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.