SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS): Modern organizasyonları yönetebilmek için kritik olan bilgisayar ve bilişim sistemleri alanlarında çalışma yapmak anlamına gelmektedir. YBS yönetim bilimini, bilgisayar bilimini ve davranışsal bilimleri bütünleştiren disiplinler arası bir alandır. İşletmelere ve işletmelerin müşterilerine değer yaratmak için; insan, süreç ve teknoloji içeren sistemleri yapılandırmak ve işletmek için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini bir arada uygulamaktır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün misyonu, dünyada ve ülkemizde alanında oluşan yenilikleri ve gelişmeleri araştıran, izleyen, iş dünyası ile işbirliğinde olan bir akademik altyapı oluşturarak yönetim bilişim sistemleri alanında yenilikçi, girişimci, teknolojik donanımlı insan gücü yetiştirmektir.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün vizyonu, dünya genelinde ve ülke özelinde alanında özgün araştırmalar yapan ve ileri uygulamaların yaygınlaşması çalışmalarına destek veren bir üstün yetenekli bir akademik kadro ile alanında bilgi toplumu olmaya öncü bölüm olarak yer bulmaktır.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı öğrencilere teknik becerilerin yanı sıra, iş ve sistem kavramlarını bir arada öğretmek ve yüksek kalite bilgi sistemlerini tasarlanması ve uygulanabilmesi için gerekli aşamaları ön görebilme ve yönetebilme kabiliyeti geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğretim programı kavramlar, metotlar ve bilişim sistemlerinin sahadaki pratik uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin bilişim sistemlerinin firma içinde karar vermede kullanılmasına anlamlı katkı sağlayacak beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri bir organizasyonun dijital mal varlığını planlayacak, tasarlayacak, kullanacak ve yönetecek şekilde yetiştirmektedir. Modern iş ortamında dijital varlıklar sadece teknolojiyi kapsamaz, aynı zamanda bilişim sistemleri alt yapılı iş süreçlerini kapsadığı gibi, bilgiyi elde etme, işleme, sentezleme, yönetme ve iletme süreçlerini de kapsar.