SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Prof.Dr. EMRE CENGİZ

Lisans
Marmara Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (İngilizce) / 2002
Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2004
Doktora
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2010
Post-Doktora
Unıversıty Of South Florıda / / 2016

Prof.Dr. EMRE CENGİZ

Lisans
Marmara Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (İngilizce) / 2002
Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2004
Doktora
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2010
Post-Doktora
Unıversıty Of South Florıda / / 2016

Prof.Dr. MUSTAFA ÇETİN

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Dr) / 1998
Doktora
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Dr) / 2003

Doç.Dr. ADEM KARAKAŞ

Yüksek Lisans
Bülent Ecevit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2004
Lisans
Bülent Ecevit Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2001
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010

Doç.Dr. ADEM KARAKAŞ

Yüksek Lisans
Bülent Ecevit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2004
Lisans
Bülent Ecevit Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2001
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010

Doç.Dr. CEMAL İYEM

Lisans
Uludağ Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Pr. (İö) / 2003
Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Psikolojisi Ve İnsan Kaynakları (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr) / 2011
Doktora
ınstıtute Of Technology Tralee (Erasmus Doktora Öğrencısı İrlanda) / School Of Busıness And Socıal Studıes / 2009
Post-Doktora
Unıversıty Of Lıverpool / Management And Hrm / 2013

Doç.Dr. MUSTAFA KESEN

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Gebze Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2014
Lisans
Atatürk Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2016

Dr. Öğr. Üyesi ALGIN OKURSOY

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi ALPER YILMAZ

Lisans
Ege Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Anabilim Dalı / 2000
Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Anabilim Dalı / 2006
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi ALPER YILMAZ

Lisans
Ege Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Anabilim Dalı / 2000
Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Anabilim Dalı / 2006
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi ASİL ALKAYA

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü / Endüstri Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2001
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi AYDIN GERSİL

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 1995
Yüksek Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1998
Doktora
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2006

Dr. Öğr. Üyesi AYDIN GERSİL

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 1995
Yüksek Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1998
Doktora
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2006

Dr. Öğr. Üyesi BELGİN BÜYÜKBUĞA

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / 2001
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Ankara Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / 2014

Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL CAMBAZOĞLU

Lisans
Uludağ Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Pr. (İö) / 2000
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010
Post-Doktora
Unıversıty Of Maryland, College Park / Robert H. Smıth School Of Busıness / 2016

Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL CAMBAZOĞLU

Lisans
Uludağ Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Pr. (İö) / 2000
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010
Post-Doktora
Unıversıty Of Maryland, College Park / Robert H. Smıth School Of Busıness / 2016

Dr. Öğr. Üyesi CEBRAİL MEYDAN

Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 2000
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe Finansman (Dr) / 2009

Dr. Öğr. Üyesi CEBRAİL MEYDAN

Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 2000
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe Finansman (Dr) / 2009

Dr. Öğr. Üyesi DİDEM TEZSÜRÜCÜ COŞANSU

Yüksek Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2006
Doktora
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2013

Dr. Öğr. Üyesi FUNDA CENGİZ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Turizm Fakültesi / 2004
Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi HALİM EMRE ZEREN

Lisans
Selçuk Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. (İö) / 2004
Yüksek Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Dr) / 2011

Dr. Öğr. Üyesi HALİSE ŞEREFOĞLU HENKOĞLU

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı / 2006
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi HİLAL YÜCEYILMAZ

Lisans
Selçuk Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / 2002
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2007
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Yl) (Tezsiz) (İö) / 2010
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2016

Dr. Öğr. Üyesi KAMİL BİRCAN

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / 1996
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi KURTULUŞ BOZKURT

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2002
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER ÖZGÜR YANARDAĞ

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR BALMUMCU

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / 2002
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR BALMUMCU

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / 2002
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAY HENKOĞLU

Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku / Bilişim Hukuku / 2011
Doktora
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi Ve Belge Yönetimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ZİYA ŞİPAL

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / 1998
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Anabilim Dalı / Genel İktisat Politikası Bilim Dalı / 2004
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı / Finansman Bilim Dalı / 2014

Arş.Gör. AHMET AKBULUT

Yüksek Lisans
İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2013
Yüksek Lisans
İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2014
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü /

Arş.Gör. AHMET AKBULUT

Yüksek Lisans
İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2013
Yüksek Lisans
İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2014
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü /

Arş.Gör. DENİZHAN DEMİRKOL

Lisans
Yeditepe Üniversitesi / Ticari Bilimler Fakültesi / Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü / 2013
Yüksek Lisans
Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Bilişim Sistemleri (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2018
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enformatik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) / Enformatik (Dr) /

Arş.Gör. EREN ALPER YILMAZ

Lisans
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Pr. (Tam Burslu) / 2011
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / 2014
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı / 2019

Arş.Gör. FATMA ZEHRA YILDIZ

Lisans
Sakarya Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü / İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. / 2015
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İnsan Kaynakları Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İnsan Kaynakları Yönetimi (Dr) /

Arş.Gör. FİKRET TOPAL

Lisans
Sakarya Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Pr. / 2014
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Dr) /

Arş.Gör. HATİCE CAN ÖZİÇ

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 2012
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı / 2015
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) /

Arş.Gör. HATİCE CAN ÖZİÇ

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 2012
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı / 2015
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) /

Arş.Gör. ZELİHA CAN ERGÜN

Lisans
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Ve Finans Pr. (İngilizce) (Tam Burslu) / 2012
Lisans-ÇiftAnadal
İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Pr. (İngilizce) (Tam Burslu) / 2012
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe-finansman (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngilizce İşletme Yönetimi (Dr) / 2019

Arş.Gör. ZELİHA CAN ERGÜN

Lisans
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Ve Finans Pr. (İngilizce) (Tam Burslu) / 2012
Lisans-ÇiftAnadal
İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Pr. (İngilizce) (Tam Burslu) / 2012
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe-finansman (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngilizce İşletme Yönetimi (Dr) / 2019
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.