SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinin Hazırlık sınıflarına 50 şer öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz 2012 - 2013 Eğitim Öğretim yılında Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinin iki hazırlık sınıfı ile öğretimine başlamıştır. 2013-2014 Eğitim –Öğretim Yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hazırlık sınıfıyla eğitimine başlamıştır.2014-2015 Eğitim –Öğretim yılında Kamu Yönetimi Bölümünün I. öğretim ve II. öğretim; fakültemiz akademik birimlerine eklenmiştir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nün II. Öğretim bölümleri de öğrenci alarak eğitimine başlamıştır. 21.10.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile Fakültemiz Ekonomi bölümü açılmıştır. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Ekonomi Bölümü ile Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü 60 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinin Tezli Yüksek Lisans programları da açılmıştır. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün Tezsiz Yüksek Lisans programı da açılmıştır. Söke İşletme Fakültesi’nin İzmir'e karayolu uzaklığı 120 km, Aydın'a 48 km, Didim’e 52 km ve Kuşadası'na 22 km’dir.
Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Söke İşletme Fakültesi, 07/06/2011 tarih ve 2011/1984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 04/07/2011 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
İşletme alanında bilimsel üretime katkı sağlayacak çalışma ortamını sunmak; yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek için uygun eğitim ortamı sağlamak; projeler üretmek, özgün araştırmalar yapmak ve kaliteli bir eğitim hizmeti vermek.
Düşünen, sorgulayan ve topluma faydalı genç bireyler yetiştiren işletme bilimine uluslararası katkı sağlayacak, çağdaş ve öncü bir fakülte olmak.
Eğitim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini ve öğretim materyallerinin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde eleman yetişmesini sağlamak ve bu amaçla eğitim öğretim faaliyetlerinin dünya standartlarında sağlanması temel hedefler arasındadır. Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli elemanlar yetiştirmek fakültenin başlıca misyonunu oluşturmaktadır. Söke İşletme Fakültesi’nin vizyonu, misyonu ile paralel olarak; bilimin ışığı altında yolunu aydınlatan, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, lider ruhlu, yenilikçi, akılcı ve ilkeli bilim insanları yetiştirmektir.
Fakültemizin içerisinde bulunduğu toplam arsa alanı 46.468,58 m2 olup halen ek bina ve yeni bina inşaatları devam etmektedir. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılmakta olan 550 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır . Fakültemiz binası 5 katlı, yaklaşık 5500 m2 kapalı alana sahiptir.
Binamızda bir adet laboratuar, bir adet 200 kişilik kantin, bir adet 120 kişilik yemekhane, 4 adet 80 kişilik anfi derslik,12 adet 48 kişilik derslik, 5 adet 30 kişilik derslik, iki adet bilgisayar laboratuvarı (yirmi beşer kişilik), bir adet toplantı salonu, bir adet 200 kişilik konferans salonu ve 300 m2 açık alan mevcuttur. Dersliklerin tamamı Multi Media Projeksiyon sistemi ile donatılmıştır.