SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Akademik Bilgiler

Kamu Yönetimi lisans mezunu.
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup, bir yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 2015 Eylül ayında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Kuruluş yılında, bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.