SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Prof.Dr. CEMAL İYEM

Lisans
Uludağ Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Pr. (İö) / 2003
Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr) / 2011
Doktora
ınstıtute Of Technology Tralee (Erasmus Doktora Öğrencısı İrlanda) / School Of Busıness And Socıal Studıes / 2009
Post-Doktora
Unıversıty Of Lıverpool / Management And Hrm / 2013

Doç.Dr. MUSTAFA KESEN

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Gebze Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2014
Lisans
Atatürk Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2016

Dr. Öğr. Üyesi DİDEM TEZSÜRÜCÜ COŞANSU

Yüksek Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2006
Doktora
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2013

Dr. Öğr. Üyesi FUNDA CENGİZ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Turizm Fakültesi / 2004
Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik (Dr) / 2012

Arş.Gör. DERYA GÜL ÖZTÜRK

Lisans
Uludağ Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Pr. / 2011
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2013
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / 2015
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / 2019

Arş.Gör. FATMA ZEHRA YILDIZ

Lisans
Sakarya Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü / İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. / 2015
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İnsan Kaynakları Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İnsan Kaynakları Yönetimi (Dr) /
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.