SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ

Dersler

7. Yarıyıl
8. Yarıyıl
Küreselleşme ve YönetişimZorunlu Bitirme ÇalışmasıZorunlu Çok Değişkenli İstatistikBölüm Seçmeli Simulasyon ve İşletme UygulamalarıBölüm Seçmeli Yeni Ürün GeliştirmeBölüm Seçmeli Yönetim EkonomisiBölüm Seçmeli Lojistik YönetimBölüm Seçmeli Medikal BilişimBölüm Seçmeli Ticari Yazışma ve Sunum TeknikleriBölüm Seçmeli Tedarik Zinciri ve Bilişim Sistemlerinde UygulamalarBölüm Seçmeli E-TicaretBölüm Seçmeli İstatistiksel Süreç KontrolüBölüm Seçmeli Uzman SistemlerBölüm Seçmeli Bilişim TeorisiBölüm Seçmeli Modern Yönetim TeknikleriBölüm Seçmeli Multimedya Sistemleri ve UygulamalarıBölüm Seçmeli Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Ve ProgramlanmasıBölüm Seçmeli Fabrika YönetimiBölüm Seçmeli Bilgi ToplumuBölüm Seçmeli Nicel Veri AnaliziBölüm Seçmeli Yönetimde Güncel YaklaşımlarBölüm Seçmeli İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik MühendisliğiBölüm Seçmeli İşletmelerde Bilgi YönetimiBölüm Seçmeli Veri MadenciliğiBölüm Seçmeli Adli Bilişim MühendisliğiBölüm Seçmeli İşletmecilikte Tahmin TeknikleriBölüm Seçmeli Optimizasyon TeknikleriBölüm Seçmeli İnovasyon ve Bilgi YönetimiBölüm Seçmeli Üretim Teknolojisinde Güncel GelişmelerBölüm Seçmeli Stratejik YönetimBölüm Seçmeli İnsan Hakları ve DemokrasiBölüm Seçmeli İnsan Kaynakları PlanlamasıBölüm Seçmeli İş ve Sosyal Güvenlik HukukuBölüm Seçmeli Çatışma Yönetimi ve Müzakere TeknikleriBölüm Seçmeli Yönetsel Karar Verme TeknikleriBölüm Seçmeli Takım Çalışması ve Etkin Zaman KullanımıBölüm Seçmeli Etkili İletişim ve Beden DiliBölüm Seçmeli Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiBölüm Seçmeli