Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mazeret Sınavı İçin Yapılması Gerekenler

2021-2022 Eğitim yılı Güz Döneminde COVİD sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerimiz aşağıdaki hususlara dikkat etmeli ve mazeret sınav hakkını aşağıdaki gibi sağlayabilirler.

COVİD pozitif veya temaslı statüsünde olması sebebiyle Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı veya Bütünleme Sınavına giremeyen öğrencilere aşağıda belirtilen koşulları sağlaması halinde her bir sınav türü için 1 (Bir) mazeret sınavı hakkı tanınır.

 

Öğrenci COVİD pozitif veya temaslı statüsünde olması sebebiyle bireysel olarak sınava giremedi ise, Mazeret Sınavı talebi öğrenci tarafından en geç sınavın yapıldığı günün ertesi günü 23.59'a kadar OBİS’ten başvuru yapılar.

 

Sınava giremeyen öğrenci COVİD sebebiyle maruz kaldığı durumuna ilişkin belgeleri öğrenci işlerine sunar. HES kodu sorgulamasında COVİD pozitif veya temaslı statüsünde olması sebebiyle durumu sıkıntılı gözüken adaylar sistem tarafından görülebileceği için belge sunmak durumunda değildir. Geçerli belgeye sahip veya HES kodu sorgulamasında durumu sıkıntılı gözüken ve bu yollarla mazereti kabul edilen öğrenciler için öğretim elemanı ile koordineli bir şekilde yeni bir sınav programı oluşturulur. Sınav programı öğretim elemanı ve öğrencilerin koordinasyonu sağlanarak öğretim elemanı tarafından yürütülür.

 

Her bir sınav türünde ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

 

 

Dönem sonu sınavlarına COVİD pozitif veya temaslı statüsünde olması sebebiyle giremeyen öğrenciler, Mazeret Sınavı yapılacak süre kalmadığından Dönem Sonu Sınavlarına girememe durumuyla karşı karşıyadır. Bu durumda bulunan öğrenciler Dönem Sonu Sınav hakkı saklı kalmak kaydıyla Bütünleme Sınavına katılır. Öğrencinin bütünleme sınav sonucu notu Dönem Sonu Sınav notu olarak OBİS’e girilir. Girilen bu sınavdan başarısız olan öğrenciler için Mazeret Sınavı bağlamında kabul edilebilecek ve öğrencilerin Bütünleme Sınavı yerine geçecek yeni bir sınav yapılır. Bu sınav sonucu öğrencinin Bütünleme Sınav notu olarak OBİS’e girilir.

 

Bütünleme Sınavlarına COVİD pozitif veya temaslı statüsünde olması sebebiyle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı 2021- 2022 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar dönemi başında yapılabilir.

 

İntörnlük, klinik uygulamalar vb. birimlere özgü uygulama sınavlarında COVİD sebebiyle karşılaşılabilecek durumlarda izlenecek yol ve yapılabilecek mazeret sınavları hakkında birim yönetim kurulları karar alır.

 

COVİD pozitif veya temaslı statüsünde mazereti olmaksızın asıl sınava giremeyen veya mazeret sınav hakkı elde ettiği halde bu sınava giremeyen öğrenci sınava girmemiş kabul edilir ve ayrıca bir sınav hakkı verilmez.