Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

  21/22 Güz Yüz yüze Derslere Katılım

Üniversitemiz senatosu 27/08/2021 tarihli ve 2021-12 sayılı toplantıda, üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Yüz yüze ve Uzaktan Öğretim ile Yürütülecek olan derslere ilişkin uygulama sürecini ve sınav uygulamaları çerçevesinde uyulması gereken esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Usul ve Esasları”nda:

maddeleri yer almaktadır.

Aşı yaptırmayan veya negatif PCR  test sonucu olmayan öğrencilere ek olarak, OBİS’te aşı bilgisi ve negatif PCR test sonucu görüntülenemeyen öğrenciler de yüz yüze derslere katılamayacağından, bu bilglerin OBİS’te görüntülenebilmesi için “Hayat Eve Sığar” uygulamasında, “Aşı Durumu” ve “Test Durumu” izinlerinin aşağıdaki görselde olduğu şekilde AÇIK olarak ayarlanması gerekmektedir.