Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YAZ OKULU VE YAZ STAJI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Fakültemiz öğrencilerinin sorularına cevap olmak üzere aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Fakültemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulunda ders alması halinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 6.maddesi 1.fıkrası (k) bendi gereğince Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, öğrencinin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı 25 AKTS kredisini geçemez.

 

Fakültemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından alacağı derslerin saatleri (uzaktan öğretim ile olsa bile) ile kesintisiz yaz stajının çalışma saatlerinin çakışması halinde, yaz okulunda ve staj döneminde devam zorunluluğunun bulunması nedeniyle yaz okulundan aldığı derslerin eş değerliği yapılamayacaktır. Her durumda ders eşdeğerliği yapılabilmesi için öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumundan aldığı dersler için ders programları belli olduğunda onaylı ders programını sunmaları gerekmektedir.

 

Fakültemiz öğrencilerinin iki ayrı diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim ile ders almasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak ders çakışması bulunduğu takdirde, kendi tercih edeceği dersin eş değerliği yapılacaktır. Her durumda ders eşdeğerliği yapılabilmesi için öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin onaylı ders programını sunmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.