Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

20/21 Yaz Okulu Başvuru Süreci

2020-2021 yaz döneminde diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir:

1. Aşağıdaki linklerden erişebileceğiniz dilekçenin her üniversite için ayrı dilekçe olacak şekilde ıslak imzalı olarak doldurulması gerekmektedir.

 Dilekçe (.PDF) için buraya tıklayınız.

 Dilekçe (.DOCX) için buraya tıklayınız.

2. Islak imzalı dilekçe taranarak* "PDF" formatında, alınmak istenen derslerin içeriğini ve kredisini gösterir belge ile birlikte ADÜ’deki sorumlu öğretim üyelerine, sırayla gönderilerek imzalatılmalıdır.

* Tarayıcıya erişim olmaması durumunda mobil cihazlarda bulunan belge tarayıcı uygulamaların kullanılması önerilmektedir. (Örn. Microsoft Office Lens, CamScanner vb.)

3. Dilekçe tüm derslerin sorumlu öğretim üyelerine imzalatıldıktan sonra, tüm derslere ait ders içerikleri ve kredi gösterir belgeler ile birlikte, bölüm başkanlığı onayı için aşağıdaki bölüm e-posta adresine gönderilmelidir.

Bilgisayar Mühendisliği cse@adu.edu.tr 

İnşaat Mühendisliği ce@adu.edu.tr 

Elektrik Elektronik Mühendisliği eee@adu.edu.tr 

Gıda Mühendisliği fe@adu.edu.tr 

Makine Mühendisliği me@adu.edu.tr

 

i Tüm yazışmaların kimlik doğrulama yapılabilmesi için ADÜ öğrenci e-posta adresleri ile yapılması gerekmektedir.

i Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları için buraya tıklayınız.

i Ders eşdeğerliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları’na göre belirlenmektedir:
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel veya AKTS kredisinin, ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin yerel veya AKTS kredisinin 2/3’üne eşit olması gereklidir. Aynı zamanda, dersin haftalık ders planı ve amaçlanan kazanımlar baz alınarak, eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin en az 2/3’ünün, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

i Yaz okulunda alınacak dersin Türkçe olması durumunda:

Taban puan karşılaştırmasında, mevcut eğitim-öğretim yılındaki öğrenci yerleştirmesine esas güncel ÖSYM taban puanları esas alınacaktır.

 ÖSYM 2020 Taban Puanları için buraya tıklayınız.