Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması Saha Uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında örgün eğitime devam eden öğrencilerin aile içi ilişkileri, arkadaş ilişkileri, dersten arta kalan zamanlardaki uğraşları, beslenme ve spor alışkınlıkları gibi hayat rutinleriyle ilgili niceliksel veriler toplamak amacıyla "Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması" çalışması gerçekleştirilmektedir.

Soru formunun uygulama yönteminin dersliklerde ders saatlerinde sınıfta bulunan tüm öğrencilerin kendilerinin doldurması ve doldurdukları soru formunu kapalı kutuya atması şeklinde tasarlanmıştır.

Projeyi yürütmekte olan XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, 26.10.2022-15.12.2022 tarihleri arasında yukarıda ifade edildiği şekilde Üniversitemizde uygulama yapılmasının planlanmaktadır.

Öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize duyurulur.