AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ENGLISH
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Arş. Gör. Dr.
Orçun Ekin
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik Anabilim Dalı
Ana Sayfa Özgeçmiş Dersler
ÖZGEÇMİŞ
2002-2007 Lisans Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi » Makine Mühendisliği Bölümü
2007-2011 Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi » Makine Mühendisliği Bölümü » Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı
2014-2019 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi » Makine Mühendisliği Bölümü » Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
İngilizce 2017  YDS 92.50000
İngilizce 2012 Güz ÜDS 86.25000
2014- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi » Mühendislik Fakültesi » Makine Mühendisliği Bölümü » Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Mühendislik Temel Alanı Makine Mühendisliği Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Enerji  Üretim Teknolojileri
Hakemli , ÇERÇİ YUNUS, EKİN ORÇUN, YURDDAŞ ALİ , A thermal resistance investigation of red colored perforated clay bricks by numerical modeling,9,2015
Hakemli , Ersöz Ömer Reşat, ÇERÇİ YUNUS, EKİN ORÇUN , An Improved Design and Analysis of a Solar Receiver,9,2021
Hakemli , AKKOYUN FATİH, EKİN ORÇUN, SEBETCİ ÖZEL , Industrial White Quartz Stone Classification Using Image Processing and Supervised Learning,6,2022
Hakemli , EKİN ORÇUN, ÇERÇİ YUNUS , A CFD-DEM Study on Flow Field and Particle Sedimentation in A Conical Disk Centrifuge Settler,6,2022
Hakemli , EKİN ORÇUN,ÇERÇİ YUNUS , A Discrete Element Modeling Investigation of the Centrifugal Separation Process of Bovine Milk Somatic Cells,3,2020
Uluslararası , Özet bildiri , EKİN ORÇUN, ÇERÇİ YUNUS,International Conference on Technology, Engineering and Science,
Uluslararası , Özet bildiri , Ünlü Kerem A, Çerçi Yunus, Ekin Orçun,International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES),29.10.2019
Uluslararası , Özet bildiri , Ekin Orçun, Çerçi Yunus,International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES),29.10.2019
Uluslararası , Özet bildiri , EKİN ORÇUN,ÇERÇİ YUNUS,3rd International Symposium on Industrial Design Engineering,25.11.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇERÇİ YUNUS,Ünlü Kerem A,EKİN ORÇUN,GÜÇLÜER SİNAN,COŞKUNDENİZ COŞKUN,3 rd International Symposium on Industrial Design Engineering,25.11.2018
Uluslararası , Özet bildiri , DENİZ COŞKUN,ÇERÇİ YUNUS,EKİN ORÇUN,GÜÇLÜER SİNAN,Ünlü Kerem Arın,34th International Physics Congress of the Turkish Physical Society,05.09.2018
Uluslararası , Tam metin bildiri , Çerçi Yunus, Ekin Orçun, Deniz Coşkun, Güçlüer Sinan, Ünlü Kerem A, Ersöz Ömer Reşat,3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering,21.12.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , Çerçi Yunus, Ekin Orçun, Yurddaş Ali,3rd International Congress on Construction and Building Research,11.12.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , Ekin Orçun, Çerçi Yunus, Asker Mustafa,ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,01.09.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , Çerçi Yunus, Ekin Orçun, Yurddaş Ali,ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,01.09.2015
Investigation of power losses in a water heating system of a paraboloid solar dish collector , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Investigation of power losses in a water heating system of a paraboloid solar dish collector,ÇERÇİ YUNUS,Ünlü Kerem Arın,EKİN ORÇUN,GÜÇLÜER SİNAN,DENİZ COŞKUN,,2018,978-605-68886-3-2 Erişim Linki
3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,ÇERÇİ YUNUS,Ünlü Kerem A,EKİN ORÇUN,GÜÇLÜER SİNAN,COŞKUNDENİZ COŞKUN,,2018,978-605-68886-3-2
PROCEEDINGS BOOK OFTHIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES INMECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2017 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,ÇERÇİ YUNUS,EKİN ORÇUN,COŞKUNDENİZ COŞKUN,GÜÇLÜER SİNAN,Ünlü Kerem A,Ersöz Ömer R,,2017,978-605-9546-09-6
Güneş Enerjisini Yoğunlaştıran Paraboloit Kolektörlü Buhar Üretim Tesisi
ÖZET Aydın ili için parabolik çanak tipi bir güneş enerjisi kolektörü ve takip sistemi tasarlanacak önemli bölge ve noktalarda ısı transferi hesaplamaları gerçekleştirilerek optimizasyon parametreleri belirlenecektir Bu parametreler arasından imalat ve montajı kolaylaştırıcı maliyet düşürücü olanları tespit edilecektir Elde edilen parametrik verilere göre bilgisayar ortamında katı model tasarımı yapılacaktır Oluşturulan katı modelden yola çıkılarak Aydın için maksimum rüzgâr hızlarına göre belirlenecek farklı yüklerde sisteme etki edecek kuvvet ve moment değerleri belirlenerek iki eksende hareketi sağlayacak redüktör dişlilerine gelen kuvvetler hesaplanacak bu değerler rüzgâr şiddetine bağlı grafiklerle gösterilecektir Yük hesabının verileri kullanılarak Azimuth ve Zenith eksenlerinde hareket sağlamak için tahrikin uygulanacağı iki noktada gerekli güç hesapları yapılacaktır Isı transferi hesapları için bu amaçla kullanılan ürünler arasından optimum ısı transfer akışkanı belirlenecek ve buna ait fiziksel özelliklerden yola çıkılarak ilgili hesaplamalar yapılacak ve tasarım aşamaları tamamlanacaktır , 20.03.2013