AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ENGLISH
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Prof. Dr.
Cavit Bircan
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Sayfa Özgeçmiş Dersler
ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM

 • Lisans: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakülesi, 25.06.1993
 • Yüksek Lisans: Ohio-State University, Food Science & Technology, 29.08.1997
 • Doktora: Ohio-State University, Food Science & Technology, 13.08.2001

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

 • Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı (2003 - 2015)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2011 - 2013)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü (2015 - Devam etmektedir)

ULUSLARARASI DERGİLERDE (SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI)  YAYINLANAN YAYINLAR

 • Köseoğlu M., Yücel B., Gökbulut C., Konak R., Bircan C., Hasat Zamanının Arı Sütünün Kimi Biyokimyasal ve İz Element Kompozisyonları Üzerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (2): 233-237, 2013. 
 • Bircan C., and Koç M., Aflatoxins in Dried Figs in Turkey: A Comparative Survey on the Exported and Locally Consumed Dried Figs for Assesment of Exposure, Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 1265-1274, 2012. 
 • Bircan C., Comparison of homogenization techniques and incidence of aflatoxin contamination in dried figs for export , Food Additives and Contaminants, 2, 2, 171-177, 2009. 
 • Bircan C. Incidence of ochratoxin A in dried fruits and co-occurrence with aflatoxins in dried figs, Food Chem. Toxico. 47, 1996-2001. 2009. 
 • Bircan C., Barringer, S., Ulken, U., Pehlivan R. Increased aflatoxin contaminatıon of dried figs in a drought year, J. Food Add. & Cont. 25, 1400-1408. 2008. 
 • Bircan C., Barringer, S., Ulken, U., Pehlivan R. Aflatoxin levels in dried figs, nuts and paprika for export from Turkey, Int. J. Food Sci. Tech, 43, 1492–1498. 2008. 
 • Bircan C. Determination of aflatoxins in olives by immunoaffinity column extraction using HPLC, J. Food Quality, 29, 126–138, 2006. 
 • Bircan, C. Determination of aflatoxins in spices by immunoaffinity column extraction using HPLC, Int. J. Food Sci. Tech, 40, 929–934, 2005. 
 • Bircan C. ve S. A. Barringer, Determination of protein denaturation of muscle foods using the dielectric properties, J. Food Sci, 67, 202-205, 2002. 
 • Bircan C. ve S. A. Barringer, Salt-Starch interactions as evidenced by viscosity and dielectric property measurement, J. Food Sci, 63, 983-986, 1998. 

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

 • Sipahioglu, O., Bircan, C. and Barringer, S.A. Use of dielectric properties to determine starch gelatinization, Italian Food Bev. Technol., 37, 17-20, 2004. 
 • Sipahioglu, O., Barringer, S.A. and Bircan, C., The Dielectric Properties of Meats as a Function of Temperature and Composition, J. Microwave Power E.E., 38, 161-169, 2003. 
 • Bircan, C. and  Barringer, S. A., Use of dielectric properties to detect egg protein denaturation, J. Microwave Power E.E, 37, 89-96, 2002. 
 • Bircan, C., Barringer S. A. and Mangino M. E., Use of dielectric properties to detect whey protein denaturation, J. Microwave Power E.E, 36, 179-186, 2001. 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER KİTABINDA YAYINLANAN YAYINLAR

 • Bulca, S., Bircan, C. Presence of aflatoxin M1 in milk and milk products: The situation in the world and in Turkey ,1st International Congress on Food Technology, Poster, 2010.  
 • Karaman, D.A., Bircan, C. Traditional Strained (Pouch) Yoghurt production in Turkey, IDF World Dairy Summit, Berlin, Germany, Poster, 2009. 
 • Karaman, D.A., Bircan, C,. Design of a HACCP Plan for the Implementation Of ISO 22000:2005; A Case Study For Industrially Produced Yoghurt Line, IDF World Dairy Summit, Berlin, Germany, Poster, 2009. 
 • Bircan, C. S.A. Barringer, U. Ulken, R. Pehlivan. Levels of aflatoxin in dried figs under conditions of high temperature and drought. 2009 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Final Presentation Number: 060-08. 
 • Bircan, C.,  Barringer, S.A., Ulken, U., R. Pehlivan. Incidence and type of aflatoxin in dried fig, hazelnut, pistachio, peanut and paprika. 2009 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Final Presentation Number: 060-46. 
 • Sipahioglu, O., Bircan, C. and  Barringer, S. A., “Dielectric properties of date fruits as affected by ripening and variety,” 2005 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper #31066, 2005. 
 • Sipahioglu O., Bircan, C. and  Barringer, S. A., “Dielectric properties of date paste and syrup as a function of temperature, ash and moisture content,” 2004 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper #24300, 2004. 
 • Sipahioglu O,  Bircan, C., and  Barringer, S. A., “Use of dielectric properties to determine starch gelatinization,” 2003 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper # 19634, 2003. 
 • Sipahioglu O., Bircan, C.,  Ratanatriwong, P., Abu-ali J. and  Barringer, S. A., 2002. Development of a novel shelf-stable high protein carrot snack. 2002 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper # 13529, 2002. 
 • Sipahioglu O.,  Bircan, C.,  Ratanatriwong, P. and  Barringer, S. A., “Development of a nondairy, ready-to-eat and low fat cereal snack which is an excellent source of fiber,” 2002 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper # 13660, 2002. 
 • Sipahioglu O.,  Barringer, S. A., Bircan, C., “Modeling the dielectric properties of meats as a function of temperature and composition,” 2002 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper # 12067, 2002.  
 • Bircan, C. and  Barringer, S.A., “Use of the dielectric properties to determine protein denaturation utilizing a frequency sweep at different temperatures,” 2002 IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper # 3033, 2000. 
 • Bircan C. and  Barringer, S.A.. Effect of viscosity on the dielectric properties. IFT Annual Meeting: Book of Abstracts, Paper # 75-10, 1997. 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR

 • Yorulmaz A. ,Bircan C. ,Aydın İlinde Üretilen Zeytinyağlarının Aflatoksin İçerikleri,Tralleis, 1,11-17, 2013. 
 • Bulca S., Bircan C., Yorulmaz A. Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksinler. Hasad Gıda, 26, 310, 26-31, 2011. 
 • Yorulmaz A., Bircan C. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2003-2008 Türkiye Raporu, Hasad Gıda, 25, 296, 42-49, 2010. 
 • Bulca, S., Karaman, D. A., Bircan, C. UHT İşleminin Mikrofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon Retentatlarının Rennet Oluşturma Özellikleri Üzerine Etkileri. Akademik Gıda, 3, syf 24-29, 2009. 
 • Bircan, C. “Gıda Güvenliği nedir, nasıl sağlanır?” Tarım Haber, 14-17, 2007. 
 • Bircan, C. “Bazı gıda bileşenlerinin dielektrik özelliklerinin farklı frekans ve sıcaklıklarda belirlenmesi” ADÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 5-9, 2006. 
 • Bircan, C. “Aflatoxin biyosentezi ve bu sentezin fenolik maddeler ve esansiyel yağlar tarafından engellenmesi”, Gıda Mühendisleri Odası, 20, 59-62, 2005.  

ULUSAL BİLDİRİLER KİTABINDA YAYINLANAN YAYINLAR

 • Karaman A.D., Tunalıoğlu R., Çobanoğlu F., Bircan C., Ova G., Temel M., Aydın İlindeki Süt İşletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Sertifikasyon Sürecinin Değerlendirilmesi, 2. Gıda Güvenliği Kongresi, Poster, 2010. 
 • Karaman A.D., Çobanoğlu F., Tunalıoğlu R., Bircan C., Ova G., Aydoğdu F., Süt Sektöründe Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Uygulamaları: Aydın İli Örneği, 2. Gıda Güvenliği Kongresi, Poster, 2010.  
 • Karaman, A. D., Bircan, C., “Süt işleme teknolojisinde gıda güvenliği yönetim sistemi (ISO 22000:2005). Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.21-23 Mayıs 2009. Poster Sunumu. 
 • Karaman, A. D., Bircan, C., “Tulum Peyniri prosesinde Iso 22000:2005’e göre kritik kontrol noktalarının belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Poster Sunumu. 
 • Bircan C. “Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik” Tarımsal Eğitimin 161. Yılı Kutlamaları sempozyumu, Aydın, 2007.  
 • Bircan C.,  Benlioğlu K., ve  Sipahioglu, O., “Zeytin yağına işlenecek zeytinlerde aflatoksin kontaminasyonunun imminoaffinite kolon ekstraksiyonu yardımıyla HPLC kullanılarak Belirlenmesi,” 1. Uluslararası Mikotoksin sempozyumu, İstanbul, İTÜ, 2003. 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 • Türk Kahvesinin Fiziksel ve Aroma Özelliklerinin Depolama Koşulları ve Süresi ile Değişiminin Araştırılması, BAP, 01.03.2014-   
 • Farklı Isıtma Tekniklerinin Fındık Ve Soya Yağının Sterol Kompozisyonuna Etkisi. Araştırma Fonu projesi, Zrf, Proje Yöneticisi, 2012-2014. 
 • Mikrodalga ısıtma ile aflatoksin detoksifikasyonu, Araştırma Fonu Projesi, Zrf, Proje Yöneticisi, 2008-2010.  
 • Aydın İli Civarında Yetişen Zeytinlerin Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi Zeytin Yağlarında ve Salamuralık Zeytinlerde (Yeşil - Siyah) Mikotoksin Kontaminasyonunun HPLC Yöntemi İle Araştırılması, DPT Projesi, 2003-K120120, Proje Yöneticisi, 2003-2006. 
 • Aydın ve civarındaki salamura zeytinlerde mikotoksin kirliliğinin araştırılması, Araştırma fonu projesi, ZRF-02020, Proje Yöneticisi, 2003-2005. 


1989-1993 Lisans Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi » Gıda Mühendisliği Bölümü » Gıda Mühendisliği Pr. »
1995-1997 Yüksek Lisans Ohio State University
1997-2001 Doktora Ohio State University
İngilizce 2003 Güz ÜDS 92.5
2001-2002 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi » Ziraat Fakültesi » Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Bölümü »
2002-2006 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi » Ziraat Fakültesi » Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Bölümü »
2006-2011 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi » Ziraat Fakültesi » Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Bölümü » Gıda Bilimi Teknolojisi Anabilim Dalı »
2011- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi » Mühendislik Fakültesi » Gıda Mühendisliği Bölümü » Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) »
2002-2014 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
2011-2013 Rektör Yardımcısı

2011-2013 MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

2014- Rektör Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ahmet G.
Susam kepeğinden protein özütlenmesinde enzimin ve ultrases işleminin etkilerinin belirlenmesi
2004-2005-Lisans Biyokimya
2004-2005-Lisans Gıda Teknolojisi
2004-2005-Lisans Gıda Kimyası
2005-2006-Lisans Gıda Kimyası
2005-2006-Lisans Gıda Teknolojisi
2005-2006-Lisans Biyokimya
2006-2007-Lisans Biyokimya
2006-2007-Lisans Gıda Teknolojisi
2006-2007-Lisans Gıda Kimyası
2007-2008-Lisans Gıda Kimyası
2007-2008-Lisans Biyokimya
2007-2008-Lisans Gıda Teknolojisi
2008-2009-Lisans Gıda Teknolojisi
2008-2009-Lisans Biyokimya
2008-2009-Lisans Gıda Kimyası
2009-2010-Lisans Gıda Kimyası
2009-2010-Lisans Biyokimya
2009-2010-Lisans Gıda Teknolojisi
2010-2011-Lisans Gıda Teknolojisi
2010-2011-Lisans Gıda Teknolojisi
2010-2011-Lisans Biyokimya
2010-2011-Lisans Gıda Kimyası
2014-2015-Lisans Physical Properties of Foods
2015-2016-Lisans Physical Properties of Foods
2015-2016-Lisans Milk and Dairy Product Technology
2015-2016-Lisans Heat and Mass Transfer
Mühendislik Temel Alanı Gıda Bilimleri ve Mühendisliği   
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Hasat Zamanının Arı Sütünün Kimi Biyokimyasal ve İz Element Kompozisyonları Üzerine Etkisi,,2013
Hakemli , BULCA SELDA, BİRCAN CAVİT , Bulca S Bircan C Peynirlerde Aflatoksin M1 varlığı ve Aflatoksin M1 konsantrasyonu üzerine etki eden faktörler,,2013
Hakemli , BULCA SELDA, BİRCAN CAVİT , Çiğ Pastörize ve UHT Süt ile Tereyağı Fermente Süt Ürünleri ve Süttozunda AFM1 varlığı,1,2013
Hakemli , BULCA SELDA, KARAMAN AYŞE DEMET, BİRCAN CAVİT , UHT İşleminin Mikrofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon Retentatlarının Rennet Oluşturma Özellikleri Üzerine Etkileri,1,2009
Hakemli , YORULMAZ ASLI, BİRCAN CAVİT , Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi RASFF 2003 2008 Türkiye Raporu,1,2010
Hakemli , BULCA SELDA, BİRCAN CAVİT, YORULMAZ ASLI , Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksinler,1,2011
Hakemli , YORULMAZ ASLI, BİRCAN CAVİT , Aydın İlinde Üretilen Zeytinyağlarının Aflatoksin İçerikleri,1,2013
Hakemli , BİRCAN CAVİT , The Dielectric Properties of Meats as a Function of Temperature and Composition,,2003
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Use of dielectric properties to detect egg protein denaturation,,2002
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Use of dielectric properties to detect whey protein denaturation,,2001
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Use of dielectric properties to determine starch gelatinization,,2004
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Aflatoxin biyosentezi ve bu sentezin fenolik maddeler ve essansiyel yağlar tarafından engellenmesi,,2005
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Bazı gıda bileşenlerinin dielektrik özelliklerinin farklı frekans ve sıcaklıklarda belirlenmesi,,2006
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Gıda Güvenligi nedir nasıl sağlanır,,2007
Hakemli , BİRCAN CAVİT,BARRINGER SHERYL , Salt Starch Interactions as Evidenced by Viscosity and Dielectric Property Measurements,11,1998
Hakemli , BİRCAN CAVİT,BARRINGER SHERYL , Determination of Protein Denaturation of Muscle Foods Using the Dielectric Properties,1,2002
Hakemli , BİRCAN CAVİT , The determination of aflatoxins in spices by immunoaffinity column extraction using HPLC,11,2005
Hakemli , Bircan Cavit , Comparison of homogenization techniques and incidence of aflatoxin contamination in dried figs for export,11,2009
Hakemli , BİRCAN CAVİT , Incidence of ochratoxin A in dried fruits and co occurrence with aflatoxins in dried figs,8,2009
Hakemli , BİRCAN CAVİT,KOÇ MEHMET , Aflatoxins in Dried Figs in Turkey A Comparative Survey on the Exportedand Locally Consumed Dried Figs for Assessment of Exposure,1,2012
Hakemli , Bircan C., Barringer S.A., Ulken U., Pehlivan R. , Increased aflatoxin contamination of dried figs in a drought year,11,2008
Hakemli , BİRCAN CAVİT,Barringer Sheryl,ÜLKEN ÜLKÜ,PEHLİVAN RAHŞAN , Aflatoxin levels in dried figs nuts and paprika for export from Turkey,8,2008
Hakemli , BİRCAN CAVİT , DETERMINATION OF AFLATOXIN CONTAMINATION IN OLIVES BY IMMUNOAFFINITY COLUMN USING HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY,4,2006
Hakemli , YORULMAZ ASLI,KOÇ MEHMET,BİRCAN CAVİT , FARKLI ISITMA TEKNİKLERİNİN FINDIK VE KANOLA YAĞININ STEROL BİLEŞİMİNE ETKİSİ,1,2017
Hakemli , KARAMAN AYŞE DEMET,BULCA SELDA,ÇOBANOĞLU FERİT,TUNALIOĞLU RENAN,OVA GÜLDEN,BİRCAN CAVİT , Impact of Managerial Education Levels on Food Safety Practices in Food Processing Plants A Case Study in Red Meat and Poultry Plants in Aydın Turkey,9,2015
Ulusal , Poster , KARAMAN AYŞE DEMET, BİRCAN CAVİT,Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Poster , KARAMAN AYŞE DEMET, BİRCAN CAVİT,Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,
Ulusal , Poster , BİRCAN CAVİT,2. Gıda Güvenliği Kongresi,
Ulusal , Poster , BİRCAN CAVİT,2. Gıda Güvenliği Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,2005 IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Tam metin bildiri , SİPAHİOĞLU OYA, BİRCAN CAVİT,Procedings of the fifth Annual UAE University Reseach Conference,
Uluslararası , Tam metin bildiri , BİRCAN CAVİT,Third World Congress on Microwave and Radio Frequency Applications,
Uluslararası , Tam metin bildiri , BİRCAN CAVİT,Conference on Microwave and High Frequency,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,2009 IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,2009 IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Poster , KARAMAN AYŞE DEMET, BİRCAN CAVİT,IDF World Dairy Summit,
Uluslararası , Poster , KARAMAN AYŞE DEMET, BİRCAN CAVİT,IDF World Dairy Summit,
Uluslararası , Poster , BULCA SELDA, BİRCAN CAVİT,1st International Congress on Food Technology,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting,
Uluslararası , Özet bildiri , BİRCAN CAVİT,IFT Annual Meeting,
Uluslararası , Tam metin bildiri , BİRCAN CAVİT,1. Uluslararası Mikotoksin Sempozyumu,
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ FATİH MEHMET,ZUNGUR BASTIOĞLU ASLI,KOÇ MEHMET,YORULMAZ ASLI,BİRCAN CAVİT,ICAFOF 2017,21.05.2017
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL , Dergi , Mühendislik Temel Alanı->Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,