Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Yönergesi

Yatay geçiş hangi yarıyıllarda yapılamaz

  • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Madde 6 – (1)

Kayıt dondurmak yatay geçişe engel midir?

  • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Madde 7 - (5)