Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Misyonumuz, bireylerin mühendislik mesleklerinde yenilikçi ve öncü rol oynayabilecek şekilde gelişmelerini sağlamak, özgün araştırmalarla mühendislik bilgi tabanını genişletmek, toplumun refah düzeyini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma için profesyonel hizmetlerle katkıda bulunmaktır. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, belirlenmiş amaç ve görevlerinin bilincinde olan bölümleri ile birlikte alanında her zaman en iyi olmayı hedeflemektedir. Fakültemizin özgörev ifadesinde; nitelikli eğitim – öğretim verilmesi, bilim ve teknoloji üretilmesi ve üniversite – sanayi işbirliğinin tesis edilmesi vurgulanmaktadır. Fakültemiz varlık nedenleri ile birlikte, görev ve sorumluluklarının bilincini vurgulamak üzere özgörev ifadesini oluşturmuştur. 

Fakültemizin misyonu: Ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği yaratma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çağdaş eğitim, araştırma ve topluma hizmet etme misyonunun gereklerini başarıyla sürdürmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin ulusal ve uluslararası alanda öncü olması ve yetkinliğini gelecekte daha da artırarak dünya ülkeleri tarafından tanınan ve kabul edilen bir fakülte olmayı başarması idealimizdir. 

Bu düşünceler ışığında belirlenen Fakültemiz vizyonu;, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip  mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak ülkemize ve insanlığa hizmet etmektir.