Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Mühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak birimin başlıca amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda birimin kısa ve orta süreli hedefleri; proje başvuru sayısının yükseltilmesi (özellikle dış kaynaklı projeler), sektörle iş birliğinin arttırılması, öncelikli alanlarda projelerin üretilmesi ve başvuruların yapılması, nitelikli yayın sayısının arttırılması, patent sayısının arttırılması, bölümler arası araştırma iş birliğinin kurulmasına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, laboratuvar altyapısının geliştirilmesi, bölümlerde uzman, teknisyen ve/veya tekniker istihdam edilmesi ve lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarının makul düzeylere çekilmesidir.