Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Kalite Komisyonu

Fakülte Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Ebru DURAL Başkan İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz YILMAZ Üye Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Turgay ERAY Üye Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM Üye Gıda Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağdaş SEÇKİN Üye Bilgisayar Mühendisliği