Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Kalite Komisyonu

 
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU Başkan Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM Üye Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Gözde Başak ÖZTÜRK ÖZERAY
Üye
İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Turgay ERAY Üye Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağdaş SEÇKİN Üye Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz YILMAZ
Üye
Elektrik-Elektronik Mühendisliği