Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Öğrenci İşleri Belge Talebi

Öğleden önce talep edilen evrak aynı gün öğleden sonra; öğleden sonra talep edilen evrak bir sonraki gün öğleden önce fakültemiz öğrenci işleri ofisinden teslim alınabilir.