Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İdari Personel

 

Fakülte Sekreterliği

Mehmet BEZCİ

• Fakülte Sekreteri

  3707
  mbezci@adu.edu.tr

İdari İşler Birimi


Melek AKTAŞ

 • Yazı İşleri (Evrak Kayıt, Dağıtımı ve Takibi) 
 • Kurul İşleri (Fakülte Yönetim Kurulu / Fakülte Kurulu Kararları Yazıları)

  3709 
  maktas@adu.edu.tr


Cihan ÖZDEMİR

 • Dekan Sekreteri 
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreteri
 • Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri
 • Sıfır Atık Fakülte Temsilcisi

 3700 
 cihan.ozdemir@adu.edu.tr

Mali İşler Birimi

Osman KULA

 • Akademik ve İdari Personel Maaş ve Tahakkuk İşlemleri ile Kesenek ve Beyanname Bildirimleri
 • Döner Sermaye Bütçe Hazırlama
 • Danışmanlık ve Tahakkuk İşlemleri ile Beyanname Bildirim ve Ödemeleri
 • KOSGEB İşlemleri
 • Hitap İşlemleri
 • Fakülte Sosyal Hesapları Yönetimi

  3716
  okula@adu.edu.tr

Abdulhalik ÖZ

 • Özel Bütçe (Strateji) Hazırlama
 • Satın Alma ve Tahakkuk İşlemleri
 • Ek Ders Tahakkuk İşlemleri ile Bildirimleri
 • Öğrenci Stajları SGK Bİldirimleri ve Ödemeleri
 • Sürekli ve Geçici Yolluk Hazırlama İşlemleri
 • Jüri Ödemeleri

  3716
  abdulhalik.oz@adu.edu.tr

Öğrenci İşleri Birimi

Serap ADATEPE

 • Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Stajları ile ilgili İşlemleri
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri
 • İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreteri

  3714 / 3715
  serap.adatepe@adu.edu.tr

Murat KAYA

 • Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Stajları ile ilgili İşlemleri
 • Web Sayfası Yetkilisi

  3714 / 3715
  murat.kaya@adu.edu.tr

Gülşah GÜLDAL

 • Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Stajları ile ilgili İşlemleri

  3714 / 3715
  gulsah.guldal@adu.edu.tr

Personel İşleri Birimi

Mesut UYANIK

 • Akademik ve İdari Personelin Özlük Hakları İle İlgili Tüm İşlemleri
 • Taşınır Kayıt Yetkilisi 
 • Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
 • Sıfır Atık Fakülte Temsilcisi
 • EBYS Birim Yetkilisi
 • Perbis Yetkilisi

  3709
  mesut.uyanik@adu.edu.tr