Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fakültemiz

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup; bünyesinde Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Fakültenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

Kalite politikamız

Mühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamaktır.

 

Özgörevimiz (Misyonumuz)

Özgörevimiz, bireylerin mühendislik mesleklerinde yenilikçi ve öncü rol oynayabilecek şekilde gelişmelerini sağlamak, özgün araştırmalarla mühendislik bilgi tabanını genişletmek, toplumun refah düzeyini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma için profesyonel hizmetlerle katkıda bulunmaktır.

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, belirlenmiş amaç ve görevlerinin bilincinde olan bölümleri ile birlikte alanında her zaman en iyi olmayı hedeflemektedir. Fakültemizin özgörev ifadesinde; nitelikli eğitim – öğretim verilmesi, bilim ve teknoloji üretilmesi ve üniversite – sanayi işbirliğinin tesis edilmesi vurgulanmaktadır. Fakültemiz varlık nedenleri ile birlikte, görev ve sorumluluklarının bilincini vurgulamak üzere özgörev ifadesini oluşturmuştur. Fakültemizin özgörevi:

Ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği yaratma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.

 

Uzgörümüz (Vizyonumuz)

Fakültemiz, seçkin öğretim kadrosu oluşturmayı, mevcut 4 ayrı bölüm sayısını gelecekte artırarak lisans ve lisansüstü eğitimi vermeyi, Adnan Menderes Üniversitesi Üniversitesi’nin çağdaş eğitim, araştırma ve topluma hizmet etme özgörevinin gereklerini başarıyla sürdürmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin ulusal ve uluslararası alanda öncü olmasını ve yetkinliğini gelecekte daha da artırarak tüm dünya ülkeleri tarafından tanınan ve kabul edilen bir fakülte olmayı başarması idealimizdir.
Bu düşünceler ışığında belirlenen Fakültemiz uzgörüsü;

Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır.

Değerlerimiz:

 • Fakültemiz görevinin eğitim, araştırma – uygulama, bilim üretme, yayma ve topluma hizmet olduğuna inanırız.
 • Ülkemize, kurumumuza, fakültemize ait ve layık olma bilinci ve sorumluluğu taşırız.
 • Kararlarımızı veriye dayalı olarak alırız.
 • Her türlü sürecin uygulanmasında saydam olmaya dikkat ederiz.
 • Mühendislik sorunlarını çözerken ve uygulamalarımızı yaparken yasal sorumluluk bilincimize ek olarak toplumsal ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincini taşırız.
 • Niteliğin nicelikten üstün olduğuna inanırız.
 • Mevcut durumumuzu korumak yerine sürekli gelişmeyi hedefleriz.
 • Emeğe saygı duyarız.
 • Başarının takım çalışması ile sağlanacağına inanırız.
 • Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız.
 • Dürüst davranır ve eleştirilerimizin yapıcı olmasına dikkat ederiz.
 • Eleştirildiğimiz yönlerimizi sorgular ve düzeltmek için azami gayreti sarf ederiz.
 • Sınırlı kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanırız.
 • Şikâyet etme yerine problemin çözümüne katkı sağlamaya odaklanırız.
 • Evrensel değerlere uygun olarak ırk, dil, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan insanlara eşit ve adil davranırız.
 • Rüşvet, görevi kötüye kullanma ve iltimasın her türlüsünü reddederiz.

 

İç Paydaşlar:

 • Öğrenciler
 • Akademik personel

Dış Paydaşlar:

 • Mezunlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Özel sektör kuruluşları
 • Meslek örgütleri
 • Diğer üniversiteler