Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Yönetim

Prof. Dr. İsmail BÖĞREKCİ
Mühendislik Fakültesi / Dekan

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1992
Yüksek Lisans
Cranfıeld Unıversıty / Engıneerıng / 1996
Doktora
Cranfıeld Unıversıty / Engıneerıng / 2001
Post-Doktora
Unıversıty Of Florıda / Engıneerıng / 2005
Detaylı Özgeçmiş   

Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Mühendislik Fakültesi / Dekan Yardımcısı

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Makine Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İmal Usulleri (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Technısche Unıversıtaet Wıen / Faculty Of Mechanıcal And ındustrıal Engıneerıng / ınstıtute Of Productıon Engıneerıng And Hıgh Power Laser Technology / Department For ınterchangeable Manufacturıng And ındustrıal Metrology / 2008
Post-Doktora
Technısche Unıversıtaet Wıen / Faculty Of Mechanıcal And ındustrıal Engıneerıng / ınstıtute Of Productıon Engıneerıng And Hıgh Power Laser Technology / Department For ınterchangeable Manufacturıng And ındustrıal Metrology / 2012
Detaylı Özgeçmiş   

Dr. Öğr. Üyesi Turgay ERAY
Mühendislik Fakültesi / Dekan Yardımcısı

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2009
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sistem Dinamiği Ve Kontrol (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) / 2017
Detaylı Özgeçmiş   
Birim Yönetim Bilgileri OBİS veritabanından alınmaktadır.
Eksik ya da yanlış bilgi bulunması durumunda Biriminizin OBİS sorumluları ile iletişime geçiniz!