Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. CAVİT BİRCAN

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Bölümü / Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Ohıo State Unıversıty {ohıo} / Gıda Bılımı Ve Beslenme / 1997
Doktora
Ohıo State Unıversıty / / 2001

Prof.Dr. HİLAL ŞAHİN NADEEM

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 1998
Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2009

Prof.Dr. İSMAİL BÖĞREKCİ

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1992
Yüksek Lisans
Cranfıeld Unıversıty / Engıneerıng / 1996
Doktora
Cranfıeld Unıversıty / Engıneerıng / 2001
Post-Doktora
Unıversıty Of Florıda / Engıneerıng / 2005

Prof.Dr. OLCAY ÜZENGİ AKTÜRK

Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik (Dr) / 2010

Prof.Dr. PINAR DEMİRCİOĞLU

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Makine Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İmal Usulleri (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Technısche Unıversıtaet Wıen / Faculty Of Mechanıcal And ındustrıal Engıneerıng / ınstıtute Of Productıon Engıneerıng And Hıgh Power Laser Technology / Department For ınterchangeable Manufacturıng And ındustrıal Metrology / 2008
Post-Doktora
Technısche Unıversıtaet Wıen / Faculty Of Mechanıcal And ındustrıal Engıneerıng / ınstıtute Of Productıon Engıneerıng And Hıgh Power Laser Technology / Department For ınterchangeable Manufacturıng And ındustrıal Metrology / 2012

Prof.Dr. YILMAZ KILIÇASLAN

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 1992
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Edınburgh / / 1994
Doktora
Unıversıty Of Edınburgh / / 1998

Prof.Dr. YUNUS ÇERÇİ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 1991
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Nevada, Reno / / 1996
Doktora
Unıversıty Of Nevada, Reno / / 2000

Doç.Dr. ASLI YORULMAZ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2007
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2009

Doç.Dr. AYŞE YÜKSEL OZAN

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / İnşaat Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Hidrolik (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kıyı Ve Liman Mühendisliği (Dr) / 2007
Post-Doktora
The Unıversıty Of ıowa / ııhr-hydroscıence Engıneerıng / 2011

Doç.Dr. COŞKUN DENİZ

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Pr. (İngilizce) / 1997
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Genel Fizik (Dr) / 2010

Doç.Dr. EBRU DURAL

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2002
Bütünleşik Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri (Dr) / 2011

Doç.Dr. FATİH MEHMET YILMAZ

Lisans
Gaziantep Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Dr) / 2017

Doç.Dr. MEHMET KOÇ

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2007
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Dr) / 2015

Doç.Dr. SELMAN SAĞLAM

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Geoteknik (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / 2011

Doç.Dr. YILMAZ KALKAN

Lisans
Kocaeli Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü / Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Pr. / 2002
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi ADEM ÖZÇELİK

Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Pr. / 2007
Yüksek Lisans
The Pennsylvanıa State Unıversıty {pennsylvanıa} / Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / 2011
Doktora
The Pennsylvanıa State Unıversıty / Mühendıslık Bılımı Ve Mekanığı / 2016
Post-Doktora
Duke Unıversıty / Mechanıcal Engıneerıng And Materıal Scıence / 2017

Dr. Öğr. Üyesi AHMET ÇAĞDAŞ SEÇKİN

Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Dr) / 2017

Dr. Öğr. Üyesi ATİLLA DÖNÜK

Lisans
İnönü Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / 2000
Bütünleşik Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / 2012
Bütünleşik Doktora
Unıversıty Of Southampton / Ecs (School Of Electrıcal And Computer Scıence) / 2011

Dr. Öğr. Üyesi CENK OZAN

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi ÇİSEM BULUT ALBAYRAK

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 1998
Yüksek Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2003
Doktora
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi FATİH SOYGAZİ

Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2004
Yüksek Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2006
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE BAŞAK ÖZTÜRK ÖZERAY

Lisans
Lefke Avrupa Ünıversıtesı / Mımarlık / 2002
Yüksek Lisans
Lefke Avrupa Ünıversıtesı / İşletme / 2004
Yüksek Lisans
Lefke Avrupa Ünıversıtesı / Şantıye Yönetımı / 2006
Doktora
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık (Dr) (İngilizce) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN ABACI

Lisans
Doğu Akdeniz Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / 2002
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Portsmouth / Computer Network Admınıstratıon And Management / 2008
Doktora
Unıversıty Of Ulster / Computer And ınformatıon Engıneerıng / 2012

Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT SİNECEN

Lisans
Fırat Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Dr) / 2011

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EREN UZ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. (İö) / 2006
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Wollongong {new South Wales} / İnşaat Mühendıslığı / 2009
Doktora
Unıversıty Of Wollongong / İnşaat Mühendıslığı / 2013

Dr. Öğr. Üyesi MOHAMED KURDI

Lisans
Halep Ünıversıtesı / Faculty Of Electrıcal And Electronıc Engıneerıng / 2001
Yüksek Lisans
Högskola Dalama (Dalarna Unıversıty College) / Faculty Of Electrıcal And Electronıc Engıneerıng / 2004
Doktora
Halep Ünıversıtesı / Faculty Of Electrıcal And Electronıc Engıneerıng / 2011

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ASKER

Lisans
Al Nahraın Unıversıty / Makine Mühendisliği / 2001
Yüksek Lisans
Al Nahraın Unıversıty / Makine Mühendisliği / 2004
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA TİMUR

Yüksek Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2008
Doktora
Trakya Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı / 2014

Dr. Öğr. Üyesi MÜMTAZ YILMAZ

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER MİNE ÖZYETKİN

Lisans
İnönü Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. / 2003
Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi OLCAY BOYACIOĞLU

Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Biyoloji Pr. / 1998
Yüksek Lisans
The Unıversıty Of North Carolına At Greensboro {north Carolına} / Beslenme / 2002
Doktora
North Carolına At State Unıversıty / Enerjı Ve Çevre Sıstemlerı / 2011
Post-Doktora
Wake Forest Unıversıty / School Of Medıcıne, Mıcrobıology And ımmunology / 2012
Post-Doktora
Wake Forest Unıversıty / School Of Medıcıne, Cancer Bıology / 2013

Dr. Öğr. Üyesi SAMSUN MUSTAFA BAŞARICI

Yüksek Lisans
Unıversıtaet Hamburg / Bılgısayar Bılımlerı Mühendıslığı / 2004
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bılımlerı / Uluslararası Bılgısayar Ens. (Dr.) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi SELDA BULCA

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Süt Teknolojisi Bölümü / Süt Teknolojisi Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Unıversıtät Hohenheım / Gıda Teknolojisi / 2000
Doktora
Technısche Unıversıtaet München / Gıda İşleme Mühendıslığı Ve Süt Teknolojısı / 2007

Dr. Öğr. Üyesi SİNAN GÜÇLÜER

Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2004
Yüksek Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi (Dr) / 2017

Dr. Öğr. Üyesi TURGAY ERAY

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2009
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sistem Dinamiği Ve Kontrol (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) / 2017

Öğr.Gör. DİDEM PEREN AYKAS ÇİNKILIÇ

Öğr.Gör. MUSTAFA DURAN

Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Biyomühendislik Bölümü / Biyomühendislik Anabilim Dalı / 2011

Öğr.Gör. ÖZGÜN GÜZDEMİR

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2007
Yüksek Lisans
Clemson Unıversıty {south Carolına} / Kimya Mühendisliği / 2012
Doktora
Clemson Unıversıty {south Carolına} / Kimya Mühendisliği / 2019

Arş.Gör. ADEM ÜKTE

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2016

Arş.Gör. AHMET GÖRGÜÇ

Lisans
Erciyes Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2014
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2018
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) /

Arş.Gör. AHMET HULUSİ GÜLSEREN

Arş.Gör. ALPER KARAMANLIOĞLU

Arş.Gör. ASLI YILDIRIM VARDİN

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2020

Arş.Gör. ASLI ZUNGUR BASTIOĞLU

Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Dr) / 2019
Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2010
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Yl) (Tezli) / 2013

Arş.Gör. AYHAN ÖNER YÜCEL

Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. (İö) / 2010
Yüksek Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) / 2019

Arş.Gör. BURAK KAYA

Lisans
Fırat Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. / 2014

Arş.Gör. DİLARA KONUK TAKMA

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2013
Yüksek Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2016
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2020

Arş.Gör. FATİH AKKOYUN

Lisans
Kocaeli Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Öğretmenliği Pr. (İö) / 2009
Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik Ve Bilgisayar (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) /
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2020

Arş.Gör. GÖZDE ALP

Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / 2011
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı / 2013
Doktora
Marmara Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı /

Arş.Gör. HİLMİ SAYGIN SUCUOĞLU

Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Uşak Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Pr. / 2006
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2013
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2015
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2020

Arş.Gör. İSMAİL YARİÇİ

Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektromağnetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı / 2015
Doktora
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektromağnetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı /

Arş.Gör. MEHMET METİN MUTLU

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2010
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) / 2021

Arş.Gör. MERVE NUR AKTAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2016
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2019
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği (Dr) /

Arş.Gör. ORÇUN EKİN

Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı / 2011
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / 2019

Arş.Gör. ÖNEM YILDIZ

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. / 2014
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik (Dr) / 2020

Arş.Gör. ÖZLEM ERDOĞDU

Lisans
Ankara Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2012

Arş.Gör. SALİH VARDİN

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2010
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2019
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2019

Arş.Gör. YUNUS GÜNER

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2015
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı (Yl) (Tezli) / 2018
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) /
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.