Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Genel Bilgiler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup; bünyesinde Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Fakültenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Kalite politikamız, mühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamaktır. Fakültemiz, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri yüksek lisans, Gıda ve Makine Mühendisliği bölümleri doktora programı eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Fakültemiz, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri yüksek Lisans, Gıda ve Makine Mühendisliği bölümleri doktora programı eğitim/öğretim faaliyetlerine başlamıştır
Misyonumuz, bireylerin mühendislik mesleklerinde yenilikçi ve öncü rol oynayabilecek şekilde gelişmelerini sağlamak, özgün araştırmalarla mühendislik bilgi tabanını genişletmek, toplumun refah düzeyini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma için profesyonel hizmetlerle katkıda bulunmaktır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, belirlenmiş amaç ve görevlerinin bilincinde olan bölümleri ile birlikte alanında her zaman en iyi olmayı hedeflemektedir. Fakültemizin özgörev ifadesinde; nitelikli eğitim – öğretim verilmesi, bilim ve teknoloji üretilmesi ve üniversite – sanayi işbirliğinin tesis edilmesi vurgulanmaktadır. Fakültemiz varlık nedenleri ile birlikte, görev ve sorumluluklarının bilincini vurgulamak üzere özgörev ifadesini oluşturmuştur. Fakültemizin misyonu: Ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği yaratma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çağdaş eğitim, araştırma ve topluma hizmet etme misyonunun gereklerini başarıyla sürdürmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin ulusal ve uluslararası alanda öncü olması ve yetkinliğini gelecekte daha da artırarak dünya ülkeleri tarafından tanınan ve kabul edilen bir fakülte olmayı başarması idealimizdir. Bu düşünceler ışığında belirlenen Fakültemiz vizyonu;, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak ülkemize ve insanlığa hizmet etmektir.
Mühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak birimin başlıca amaçlarındandır.
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler lisans öğretimlerini, toplam 3300 oturak kapasitesine sahip 39 derslikten oluşan Aydın Menderes Merkezi Dersliklerinde sürdürmektedirler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mevcut bölüm laboratuvarına ek olarak, içerisinde tüm mühendislik fakültesi bölümlerine ait araştırma laboratuvarlarının yer aldığı yaklaşık 1000 metrekare alana sahip Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları binasının inşaatı tamamlanmıştır. Yeni laboratuvar binası mevcut laboratuvarların taşınması, yeni ekipmanların gelmesi ve eksikliklerin giderilmesiyle en kısa sürede tam anlamıyla kullanıma açılacaktır.
Fakültemiz lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ihtiyaçlarına yönelik teçhizat ile donatılmış bölüm laboratuvarlarını bünyesinde barındırmaktadır. Laboratuvarlarımızda eğitim-öğretim uygulamalarına ek olarak, endüstriye yönelik analizler de gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin kullanımına açık olan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ile öğrencilere temel algoritma ve programlama eğitimi verilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün aktif laboratuvarları, Temel Devre Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Mantık Tasarım Laboratuvarı, Mikroişlemciler Laboratuvarı ve Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı olup Haberleşme Laboratuvarı, Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı ve Kontrol Laboratuvarları kurulum çalışmaları sürmektedir. Tüm bu laboratuvarlar kullanılarak yetkin bir elektrik ve elektronik mühendisinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler yeterli düzeyde sağlamaktadır. Gıda Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları, gıda alanında birçok temel analizin gerçekleştirilebildiği, Gıda Kimyası ve Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda İşleme, Enstrümantal Gıda Analizleri Laboratuvarları olmak üzere dört adet laboratuvardan oluşmaktadır. Bu laboratuvarlar enstrümantal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik birçok analizin gerçekleşmesine olanak sağlayan cihazları bünyesinde barındırmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı, Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemesi, Hidrolik, Zemin Mekaniği ve Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dallarına ait analizlerin gerçekleştirilmesine imkân sağlayan cihazları bünyesinde barındırmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Makine Laboratuvarında, ısı transferi ile basınç kayıpları deney düzenekleri, Taramalı Tünelleme Mikroskopu (STM) ve çekme deney düzeneği bulunmaktadır. Mekatronik laboratuvarında prototipleme için 3 boyutlu yazıcı ve temel elektronik ekipmanları bulunmaktadır. Fakültemiz mevcut laboratuvarlarına ek olarak yaklaşık 1000 metrekare alana sahip Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları binasının inşaatı tamamlanmış olup yeni laboratuvar binası mevcut laboratuvarların taşınması, yeni ekipmanların gelmesi ve eksikliklerin giderilmesiyle en kısa sürede tam anlamıyla kullanıma açılacaktır.