Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Bilgiler

Bilgisayar Mühendisi
Bölümün eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır.
Bilgisayar Mühendisi
Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.