Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Bilgiler

Elektrik-Elektronik Mühendisi
Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin her alanında toplumun ihtiyaçlarına yönelik geliştirme projeleri ve bilimsel araştırmalar yapacak, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri teknik ve beşeri açıdan çok yönlü problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilecek ve uluslararası ölçekte başarılı mühendisler yetiştirmek amacını taşıyan bir eğitim ve araştırma kurumudur.
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans
Adnan Menderes üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.