Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Personel

Doç.Dr. AYŞE YÜKSEL OZAN

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / İnşaat Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Hidrolik (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kıyı Ve Liman Mühendisliği (Dr) / 2007
Post-Doktora
The Unıversıty Of ıowa / ııhr-hydroscıence Engıneerıng / 2011

Doç.Dr. EBRU DURAL

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2002
Bütünleşik Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri (Dr) / 2011

Doç.Dr. SELMAN SAĞLAM

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Geoteknik (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / 2011

Dr. Öğr. Üyesi CENK OZAN

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE BAŞAK ÖZTÜRK ÖZERAY

Lisans
Lefke Avrupa Ünıversıtesı / Mımarlık / 2002
Yüksek Lisans
Lefke Avrupa Ünıversıtesı / İşletme / 2004
Yüksek Lisans
Lefke Avrupa Ünıversıtesı / Şantıye Yönetımı / 2006
Doktora
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık (Dr) (İngilizce) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EREN UZ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. (İö) / 2006
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Wollongong {new South Wales} / İnşaat Mühendıslığı / 2009
Doktora
Unıversıty Of Wollongong / İnşaat Mühendıslığı / 2013

Arş.Gör. AYHAN ÖNER YÜCEL

Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. (İö) / 2010
Yüksek Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) / 2019

Arş.Gör. MEHMET METİN MUTLU

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2010
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) / 2021

Arş.Gör. YUNUS GÜNER

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Pr. / 2015
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı (Yl) (Tezli) / 2018
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Dr) /
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.