Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. İSMAİL BÖĞREKCİ

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1992
Yüksek Lisans
Cranfıeld Unıversıty / Engıneerıng / 1996
Doktora
Cranfıeld Unıversıty / Engıneerıng / 2001
Post-Doktora
Unıversıty Of Florıda / Engıneerıng / 2005

Prof.Dr. PINAR DEMİRCİOĞLU

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Makine Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İmal Usulleri (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Technısche Unıversıtaet Wıen / Faculty Of Mechanıcal And ındustrıal Engıneerıng / ınstıtute Of Productıon Engıneerıng And Hıgh Power Laser Technology / Department For ınterchangeable Manufacturıng And ındustrıal Metrology / 2008
Post-Doktora
Technısche Unıversıtaet Wıen / Faculty Of Mechanıcal And ındustrıal Engıneerıng / ınstıtute Of Productıon Engıneerıng And Hıgh Power Laser Technology / Department For ınterchangeable Manufacturıng And ındustrıal Metrology / 2012

Prof.Dr. YUNUS ÇERÇİ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 1991
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Nevada, Reno / / 1996
Doktora
Unıversıty Of Nevada, Reno / / 2000

Dr. Öğr. Üyesi ADEM ÖZÇELİK

Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Pr. / 2007
Yüksek Lisans
The Pennsylvanıa State Unıversıty {pennsylvanıa} / Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / 2011
Doktora
The Pennsylvanıa State Unıversıty / Mühendıslık Bılımı Ve Mekanığı / 2016
Post-Doktora
Duke Unıversıty / Mechanıcal Engıneerıng And Materıal Scıence / 2017

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ASKER

Lisans
Al Nahraın Unıversıty / Makine Mühendisliği / 2001
Yüksek Lisans
Al Nahraın Unıversıty / Makine Mühendisliği / 2004
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA TİMUR

Yüksek Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2008
Doktora
Trakya Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı / 2014

Dr. Öğr. Üyesi SİNAN GÜÇLÜER

Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2004
Yüksek Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi (Dr) / 2017

Dr. Öğr. Üyesi TURGAY ERAY

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2009
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sistem Dinamiği Ve Kontrol (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) / 2017

Arş.Gör. FATİH AKKOYUN

Lisans
Kocaeli Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Öğretmenliği Pr. (İö) / 2009
Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik Ve Bilgisayar (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) /
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2020

Arş.Gör. HİLMİ SAYGIN SUCUOĞLU

Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Uşak Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Pr. / 2006
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2013
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2015
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2020

Arş.Gör. ORÇUN EKİN

Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı / 2011
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / 2019

Arş.Gör. SALİH VARDİN

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2010
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2019
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2019
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.