Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. CAVİT BİRCAN

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Bölümü / Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Ohıo State Unıversıty {ohıo} / Gıda Bılımı Ve Beslenme / 1997
Doktora
Ohıo State Unıversıty / / 2001

Prof.Dr. HİLAL ŞAHİN NADEEM

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 1998
Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2009

Doç.Dr. ASLI YORULMAZ

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2002
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2009

Doç.Dr. FATİH MEHMET YILMAZ

Lisans
Gaziantep Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Dr) / 2017

Doç.Dr. MEHMET KOÇ

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2007
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi ÇİSEM BULUT ALBAYRAK

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 1998
Yüksek Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2003
Doktora
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği (Dr) (İngilizce) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi OLCAY BOYACIOĞLU

Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Biyoloji Pr. / 1998
Yüksek Lisans
The Unıversıty Of North Carolına At Greensboro {north Carolına} / Beslenme / 2002
Doktora
North Carolına At State Unıversıty / Enerjı Ve Çevre Sıstemlerı / 2011
Post-Doktora
Wake Forest Unıversıty / School Of Medıcıne, Mıcrobıology And ımmunology / 2012
Post-Doktora
Wake Forest Unıversıty / School Of Medıcıne, Cancer Bıology / 2013

Dr. Öğr. Üyesi SELDA BULCA

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Süt Teknolojisi Bölümü / Süt Teknolojisi Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Unıversıtät Hohenheım / Gıda Teknolojisi / 2000
Doktora
Technısche Unıversıtaet München / Gıda İşleme Mühendıslığı Ve Süt Teknolojısı / 2007

Öğr.Gör. DİDEM PEREN AYKAS ÇİNKILIÇ

Öğr.Gör. MUSTAFA DURAN

Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Biyomühendislik Bölümü / Biyomühendislik Anabilim Dalı / 2011

Öğr.Gör. ÖZGÜN GÜZDEMİR

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 2007
Yüksek Lisans
Clemson Unıversıty {south Carolına} / Kimya Mühendisliği / 2012
Doktora
Clemson Unıversıty {south Carolına} / Kimya Mühendisliği / 2019

Arş.Gör. AHMET GÖRGÜÇ

Lisans
Erciyes Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2014
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2018
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) /

Arş.Gör. ASLI YILDIRIM VARDİN

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2013
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2020
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2017

Arş.Gör. ASLI ZUNGUR BASTIOĞLU

Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Dr) / 2019
Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2010
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Teknolojisi (Yl) (Tezli) / 2013

Arş.Gör. DİLARA KONUK TAKMA

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2013
Yüksek Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2016
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği (Dr) / 2020

Arş.Gör. ÖZLEM ERDOĞDU

Lisans
Ankara Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 2012
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.