Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Genel Bilgiler

Gıda Mühendisliği Bölümü gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, hammaddelerden çok yönlü olarak yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırmalar yapan bir yükseköğretim programıdır.
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Fakültemiz Gıda Mühendisliği lisans programı eğitim/öğretim faaliyetlerine 2012 yılında başlamıştır.
Vereceği eğitim-öğretimle başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen, teorik ve uygulamalı gıda mühendisliği bilgisine sahip, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, kendini sürekli yenileyen, girişimci, ortak akıl ve çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı olan gıda mühendisleri yetiştirmek; bununla birlikte yürüttüğü araştırmalar sayesinde gıda mühendisliği ile ilgili bölgesel ve ulusal sorunlara çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar sürdürerek ülkemiz insanlarının yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bir bölüm oluşturmaktır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve öğretim hizmeti veren, araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarında ki faaliyetleri ile ülkemizde gıda mühendisliği alanında önemli bilimsel çalışmaları gerçekleştirerek gıda endüstrisinin sorunlarını çözen ve bu endüstrinin gelişmesini sağlayacak kadroları oluşturarak ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunacak bir yapıya kavuşmaktır.
Gıda Mühendisliği alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak programın başlıca amaçlarındandır. ..
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlayacaktır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlayacaktır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.