Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akademik Bilgiler

Gıda Mühendisi
Gıda Mühendisliği Bölümü gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, hammaddelerden çok yönlü olarak yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırmalar yapan bir yükseköğretim programıdır.
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler henüz yapılanma sürecinde olukları için programlar arası değişim yapılamamaktadır..
Gıda Mühendisi
Adnan Menderes üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.