Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 22.09.2021 tarih ve 69040 sayılı yazısına istinaden;

Ülkemize eğitim almak için gelmiş ve YÖKSİS' e YÖK Öğrenci Numarası (987…) ile kayıt edilmiş uluslararası yabancı uyruklu öğrencilerin aşı tanımlamaları Sağlık Bakanlığınca yapılmıştır. Söz konusu öğrenciler YÖK Öğrenci Numarası ile hastaneye başvurmaları halinde aşı olabileceklerdir.

ADÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI / 18.10.2021