Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Duyurusu

Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili, Üniversitemiz Senatosunun 03.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı toplantısında alınan I Nolu Kararına istinaden, (Karar örneği ektedir.)

Fakülte Kurulu'muzun 04.04.2023 tarih ve (2023/05) sayılı oturumunda alınan I nolu karar sureti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı Temel Tıp Bilimleri Dönemi (I-II-III); 

· Dersler Hibrit olarak, yani asenkron destek verilmek kaydıyla 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülür.

· Hibrit dersler, yani asenkron destek verilmek kaydıyla yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülecek derslerde; ders videosu yüklenir. Bu videolar önceki yıl çekilen ders videoları, yeni çekilen ders videoları veya sınıfta ders anında çekilen videolar şeklinde TIP Dijital Arşivine yüklenir. Ayrıca ders dokümanları ile öğrenciler desteklenir. Asenkron içeriklerinin ilgili hafta içerisinde TIP Dijital Arşivine yüklenmesi gerekir. 

· Derslerde öğrencilerin devam durumu takibi yapılmaz.

· Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

· Kurul sınavları uzaktan sınav araçları kullanılarak yürütülür. 

· Kurul ve mazeret sınavları Senato kararı ilgili maddelerine göre yürütülür.

 

Senato Kararı için tıklayınız.