Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

EBYS Üzerinde Evrak Takip ve İşlem Yapma Sorumluluğu

Üniversitemizde; Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü çalışmalarının bir parçası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, Üniversitemiz ve birimleri arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e-Yazışma Projesi kapsamında; 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Elektronik Belge Yönetimi, Arşiv ve Elektronik İmza Uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır.

Üniversitemiz birimleri arasında, personel ile, kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya gerçek ve tüzel kişilerle güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalarda, onaylarda; bilgi, belge ve doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesi için idari yöneticiler ile tüm akademik ve idari personelin günlük/anlık olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemini takip etmeleri, EBYS üzerinden gelen-giden evrak ile resmi yazışmaların takibinden ve değerlendirilmesinden doğacak her türlü sorumluluğun (disiplin hukukundan kaynaklanan sorumluluk da dahil olmak üzere) ilgiliye ait olacağı hususunda gerekli duyuru ve tebliğin yapılması istenilmişti.

Ancak, yapılan incelemede bazı personellerin EBYS rol hesaplarına hiç giriş yapmadıkları ya da çok uzun aralıklarla giriş yaptıkları tespit edildiğinden, tüm akademik ve idari personelin kendilerine tanımlı EBYS rollerinin tamamını günlük/anlık olarak takip etmeleri, EBYS üzerinden gelen-giden evrak ile resmi yazışmaların takibinden ve değerlendirilmesinden doğacak her türlü sorumluluğun (disiplin hukukundan kaynaklanan sorumluluk da dahil olmak üzere) ilgiliye ait olacağı, EBYS rol hesaplarına mobil uygulama aracılığıyla da giriş yapılabileceği ile ilgili gerekli duyuruyu bilgilerinize sunarız.