Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nünTurkish Journal Of Bioethical Reflections" Dergisi Duyurusu.

Hacettepe  Üniversitesi Rektörlüğü Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurularak yayın hayatına başlayan “Turkish Journal of Bioethical Reflections” isimli dergi açık erişimli, ücretsiz ve çift-kör hakemli dergi olarak biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu dergi biyoetik ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe veya İngilizce hazırlanan bilimsel çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, vaka analizleri), editöre mektuplar, etkinlik sunumları, mevzuat değerlendirmeleri, söyleşiler, anı/edebiyat/eleştiri yazıları ve öğrenci görüşleri gibi çalışmalara yer vermektedir. Yılda iki sayı olarak yayınlanacak dergiye Haziran ve Aralık sayıları için yayın kabulü başlamış olup, erişim https://dergipark.org.tr/tr/pub/bioref adresinden sağlanabilecektir.