Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'nün Online Anket Duyurusu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi almakta olan Arş.Gör.Dr. Fatma Nur ERZURUMLUOĞLU'nun "Türkiye'de Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin ve Aile Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi" başlıklı tezi ile ilgili online anket google formlar aracılığıyla erişime açılmıştır. Anket linki için tıklayınız.