Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Aydın Valiliği'nin Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Konulu Duyurusu

Aydın Valiliği tarafından 2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasının amaçlandığı bildirilmiştir. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtilmiştir. 10-16 Ocak 2022 Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri ile ilgili video ve görseller aşağıdaki linkte yer almaktadır.

LİNK:

https://enerjidrive.enerji.gov.tr/indir/3229df85-4bc1-4829-b8a1-d4e1d88f2476